18/9/14

ANPA ROSALÍA DE CASTRO
CEIP ROSALÍA DE CASTRO XINZO DE LIMIA

Presentamos a oferta de actividades extraescolares para o presente curso 2014-2015 que darán comezo o vindeiro mércores 1 de outubro.
Tódalas actividades precisan dun mínimo de dez alumnos para poder levarse a cabo e a cuota mensual das mesmas de 15 euros mespor actividade, está contemplado para as familias asociadas a ANPA polo que dito precio se incrementara en tres euros ao mes por actividade para aquelas familias non asociadas. A cuota das actividades abonarase mediante cargo bancario por trimestres anticipados no número de conta que aportedes na inscrición.
Se queredes que o voso fill@ participe nalgunha delas, tan só tedes que presentar o cuestionario incluido na presente circular, debidamente cumprimentado na secretaría do Ceip dende hoxe mesmo, ata o vindeiro venres 26 de setembro inclusive.
Dende hoxe mesmo xa tedes aberto tamén o prazo para asociarvos a ANPA, ata o 26 de setembro se os vosos fillos van participar nalgunha actividade extraescolar, e ata o 31 de outubro se non. Ingreso de 12 euros por familia en Abanca APA ROSALÍA DE CASTRO IBAN: ES35 2080 5303 0230 4001 2468
Lembramos algunhas das vantaxes que supón asociarse a ANPA:
-Desconto mensual de tres euros en cada una das actividades extraescolares
-A posibilidade de poder participar na actividade de piscina dos venres (becada pola ANPA e exclusiva para os socios).
-Apoio e defensa en tódolos problemas que poidan xurdir ao longo do curso, e a posibilidade de disfrutar como membro da asociación de tódalas vantaxes que supón pertencer a CONFAPA (Federación galega de anpas públicas).
-Desconto do 60% no precio da excursión anual organizada pola ANPA.
-Participar na organización das múltiples actividades desenvolvidas pola ANPA ao longo do curso académico…
ACTIVIDADES 2014-2015
PATINAXE
INFANTIL Y PRIMARIA
LUNS DE 15;15 A 16;15
INFORMÁTICA
INFANTIL Y PRIMARIA
LUNS A XOVES DE 15;15 A 16:15
PISCINA
INFANTIL Y PRIMARIA
VENRES A PARTIR DAS 16:00
INGLÉS
INFANTIL Y PRIMARIA
LUNS A XOVES DE 15:15 A 16:15
PARKOUR (Arte do desprazamento)
PRIMARIA
LUNS E MÉRCORES DE 15:15 A 16:15
FRANCÉS
5º Y 6º
LUNS DE 16:15 A 17:15
AXEDREZ
PRIMARIA
MARTES DE 15:15 A 16:15
*Informática e inglés teran dous grupos de dous dias cada un (1º, 2º e 3º luns e mércores e 4º, 5º e 6º martes e xoves).
FOLLA DE INSCRICIÓN:
Nome e apelidos …………………………………………………………………………………………………………………………... curso ……………………
Actrividade(s) ………………………………………………………………………. Socio anpa SI NON Telf …………………………………………

Nº de conta ……………………………………………………………………………. Titular …………………………………………………………………………

No hay comentarios:

Publicar un comentario